לשירות ולבירורים 03-6863092

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים
המוצר יוחזר חדש, ועד 14 יום מתאריך הקניה ובאריזתו המקורית וזאת בצירוף חשבונית הקנייה.

החזר כספי יינתן רק באם עלה מחיר המוצר מעל 50 ₪.

ההחזר לא יהיה מלא והלקוח יישא בדמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר.

באם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי –לא יחויב בדמיי ביטול.

כנגד החזרת מוצר שעלותו פחות מ50 ₪ -יינתן שובר זיכויי בלבד.
בהחזרת מוצר אלקטרוניקה, מכל סיבה שהיא, שאריזתו נפתחה –ייגבו 10% דמיי ביטול וזאת עד לסכום של 100 ₪.

בהחזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי- תגבה עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה וזאת עד לגובה 2.5% מסכום המוצר בזמן הרכישה.

עסקה שנעשתה ושולמה התמורה ע”י הלקוח באמצעות תווי קנייה/שובר הנחה-לא תכול כלל זכות הביטול על מוצר זה.

 

אופן החזרת התמורה
אופן החזרת התמורה ללקוח תהייה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המוצר ובניכויי דמיי הביטול.

החזרת התמורה ובניכויי דמיי הביטול, תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה ובכפוף להחזרת המוצר,כאמור לעיל, ולא יאוחר משבעה ימיי עסקים.

באם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה ובניכויי דמיי הביטול, תיעשה במזומן או בשיק תוך חמישה ימיי עסקים ממועד ביטול העסקה.

היה ובוצע התשלום בשיק-תוחזר התמורה ובניכויי דמיי ביטול,רק לאחר שנפרע השיק במלואו. ואז דמיי הביטול ישולמו ע”י הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח.

היה ובוצע התשלום בכרטיס אשראי-יבוטל החיוב ע”י החברה וזאת ע”י הודעת החברה לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה ובניכויי דמיי הביטול.

 

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה וזאת רק כאשר המוצר יוחזר כחדש ובאריזתו המקורית ובתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש ובצירוף אישור החלפה ו/או חשבונית הקנייה.

מדיניות תיקונים ואחריות על מוצרים

אחריות על מוצרים, תכונותיהם ואיכותם הינם באחריות היצרן בלבד ואינם באחריות החברה.

החברה מעניקה אחריות יצרן לתיקונים ותקלות הנובעות מפגמי ייצור בלבד. אחריות זו ניתנת בחינם למכשירים חדשים בלבד בצורה אוטומטית ולמשך שנה מיום הרכישה ובהצגת חשבונית הקנייה.

מוצר הנלקח לתיקון ,יוחזר ללקוח תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימיי עבודה מיום מסירת המוצר לתיקון בנקודת המכירה. תאריך המסירה ייחשב התאריך המצוין על גביי טופס התיקונים.

החזרת המוצר המתוקן ללקוח תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס תיקון ובהצגת תעודה מזהה.

החברה אינה אחראית לטיב התיקון והשירות המסופק ע”י היצרן/יבואן ו/או המשווק.

אמצעי תשלום

אין כפל מבצעים והנחות.התשלום יעשה באמצעות מזומן או כרטיס אשראי ובשיקים לפי שיקול דעת החברה.

זיכוי

זיכוי יהיה תקף ל 6 חודשים מיום הנפקתו בלבד. זיכוי שהונפק עקב החזרת מוצר לא יוכל להשתתף במבצעים והנחות.

לא יהיה ניתן להנפיק זיכוי מחדש.

שמירת זכויות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החזרת ו/או החלפת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמיי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

זיכוי

זיכוי יהיה תקף ל 6 חודשים מיום הנפקתו בלבד. זיכוי שהונפק עקב החזרת מוצר לא יוכל להשתתף במבצעים והנחות.

לא יהיה ניתן להנפיק זיכוי מחדש.

שמירת זכויות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החזרת ו/או החלפת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמיי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

שתפו עם חברים
WhatsApp chat